SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

Sbírka:  39/2017 | Částka:  20/2017
19.6.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


39

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. listopadu 2014 byly v Quitu přijaty změny přílohy I a přílo-hy II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů1).

      Se změnami příloh vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 18. ledna 2017 listinu o přijetí změn příloh.

      Změny příloh vstoupily v platnost podle článku XI odst. 5 Úmluvy dne 11. března 2015. Pro Českou republiku vstoupily v platnost na základě odstavce 6 téhož článku dne 23. února 2017.

      Anglické znění přílohy I a přílohy II Úmluvy ve znění změn přijatých na konferencích smluvních stran v letech 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011 a 2014 a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

––––––––––––––––––––
1)
Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, přijatá v Bonnu dne 23. června 1979, byla vyhlášena pod č. 127/1994 Sb.