SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Akt Světové poštovní unie, přijatých v Dauhá dne 11. října 2012

Sbírka:  1/2018 | Částka:  1/2018
12.1.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

1

SDĚLENÍ


Ministerstva zahraničních věcí     Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. října 2012 byly v Dauhá přijaty a jménem České republiky podepsány změny Akt Světové poštovní unie: Generálního řádu Světové poštovní unie, Světové poštovní úmluvy a Ujednání o poštovních peněžních službách.

     Se změnami Akt vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky je ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního ředitele Mezinárodního úřadu Světové poštovní unie, depozitáře Akt, dne 20. února 2017.

     Změny Akt vstoupily v platnost dne 1. ledna 2014. Pro Českou republiku vstoupily v platnost dne 20. února 2017.

     Generální řád Světové poštovní unie, přijatý v Dauhá dne 11. října 2012, nahradil dnem svého vstupu v platnost Generální řád Světové poštovní unie, přijatý v Bukurešti dne 5. října 20041).

     Ujednání o poštovních peněžních službách a Světová poštovní úmluva, přijaté v Dauhá dne 11. října 2012, nahradily dnem jejich vstupu v platnost Světovou poštovní úmluvu a Ujednání o poštovních peněžních službách, přijaté v Ženevě dne 12. srpna 20082).

     Francouzské znění změn Akt a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

(změny Akt Světové poštovní unie nejsou v digitální podobě)____________________________________________________________

1)  č. 31/2011 Sb. m. s.
2)  č. 42/2015 Sb. m. s.