SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2, 6 a 7 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/

Sbírka:  1/2017 | Částka:  1/2017
9.1.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

1

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí     Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Správní výbor Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)1) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů přijal v Ženevě ve dnech 10. a 11. února 2016 změny příloh 2, 6 a 7 Úmluvy TIR.

     Změny vstoupily v platnost pro všechny smluvní strany podle ustanovení článku 59 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2017 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

(Změny nejsou v digitální podobě)


____________________________________________________________________________________

1)
    Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/ přijatá v Ženevě dne 14. listopadu 1975 byla vyhlášena pod č. 61/2008 Sb. m. s.
    Změny Úmluvy TIR byly vyhlášeny pod č. 92/2011 Sb. m. s., č. 93/2011 Sb. m. s., č. 37/2012 Sb. m. s., č. 93/2012 Sb. m. s., č. 6/2014 Sb. m. s. a č. 11/2016 Sb. m. s.