SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

Sbírka:  62/2016 | Částka:  39/2016
25.11.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


62

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2015 byly v Ženevě přijaty změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech1).

      Se změnami vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 12. října 2016 listinu o přijetí změn Českou republikou.

      Změny vstupují v platnost na základě článku 22 odst. 3 písm. c) Úmluvy dne 15. prosince 2016 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

      Anglické znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

––––––––––––––––––––
1)
Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech, přijatá ve Stockholmu dne 22. května 2001, byla vyhlášena pod č. 40/2006 Sb. m. s. Příloha G Úmluvy, přijatá v Punta del Este dne 6. května 2005, byla vyhlášena pod č. 24/2007 Sb. m. s. a opravena pod č. 50/2010 Sb. m. s. Změny příloh A, B a C Úmluvy, přijaté v Ženevě dne 8. května 2009, byly vyhlášeny pod č. 90/2010 Sb. m. s. Změna přílohy A Úmluvy, přijatá v Ženevě dne 29. dubna 2011, byla vyhlášena pod č. 11/2013 Sb. m. s. Změna přílohy A Úmluvy, přijatá v Ženevě dne 10. května 2013, byla vyhlášena pod č. 47/2015 Sb. m. s.