SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

Sbírka:  63/2016 | Částka:  39/2016
25.11.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


63

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2015 byla v Ženevě přijata změna přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu1).

      Se změnou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změny Českou republikou.

      Změna vstoupila v platnost na základě článku 22 odst. 5 písm. c) Úmluvy dne 15. září 2015 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

      Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD


––––––––––––––––––––
1)
Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatá v Rotterdamu dne 10. září 1998, byla vyhlášena pod č. 94/2005 Sb. m. s. Změny přílohy III a přijetí přílohy VI Rotterdamské úmluvy, přijaté v Ženevě dne 24. září 2004, byly vyhlášeny pod č. 35/2006 Sb. m. s. Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy, přijaté v Římě dne 31. října 2008, byly vyhlášeny pod č. 38/2010 Sb. m. s. Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy, přijaté v Ženevě ve dnech 20. -- 24. června 2011, byly vyhlášeny pod č. 20/2013 Sb. m. s. Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy, přijaté v Ženevě ve dnech 28. dubna -- 10. května 2013, byly vyhlášeny pod č. 5/2015 Sb. m. s.