SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů

Sbírka:  64/2016 | Částka:  40/2016
30.11.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


64

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. července 2005 byla ve Vídni přijata změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů1).

      Se změnou Úmluvy vyslovil souhlas Parlament České republiky.

      Listina o přijetí změny Úmluvy Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 21. května 2008, byla uložena u generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii, depozitáře Úmluvy, dne 30. prosince 2010.

      Změna Úmluvy vstoupila v platnost na základě svého článku 20 odst. 2 dne 8. května 2016 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

      Anglické znění změny Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD


––––––––––––––––––––
1)
Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů, přijatá ve Vídni dne 26. října 1979, byla vyhlášena pod č. 27/2007 Sb. m. s.