SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě

Sbírka:  43/2017 | Částka:  23/2017
14.7.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


43

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. ledna 2016 byla v Bahrajnu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě.

      S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

      Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 25 dne 31. července 2017.

      České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.