SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany

Sbírka:  50/2017 | Částka:  28/2017
15.8.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


50

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. září 2010 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 18. května 2016.

      České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.