SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky

Sbírka:  49/2017 | Částka:  28/2017
15.8.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


49

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. února 2011 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. března 2017.

      Dnem vstupu této dohody v platnost pozbyly ve vztazích mezi Českou republikou a Italskou republikou platnosti Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky, podepsaná v Praze dne 18. května 19711), a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Římě dne 30. listopadu 19902).

      České znění Dohody se vyhlašuje současně.

––––––––––––––––––––
1)
č. 84/1973 Sb.
2)
č. 45/1991 Sb.