SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Sbírka:  55/2017 | Částka:  30/2017
21.9.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

55

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. listopadu 2016 byla v Hanoji podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 27. dubna 2017.

      Dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou platnosti Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky, podepsaná v Hanoji dne 21. března 19771).

      České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.1)  č. 42/1977 Sb.