SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky

Sbírka:  32/2019 | Částka:  21/2019
27.6.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


32

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. května 2019 byla v Praze podepsána Dohoda o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IV odst. 1 dnem podpisu.

      České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.