SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Sbírka:  54/2017 | Částka:  30/2017
21.9.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

54

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. srpna 2017 byl ve Varšavě podepsán Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

      Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 2. září 2017.

      České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.