SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Sbírka:  24/2019 | Částka:  18/2019
13.6.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


24

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. listopadu 2018 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob1).

      Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 13 odst. 4 dne 1. června 2019.

      České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
1)  Úřední věstník Evropské unie L 334, 19. 12. 2007, s.1