SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení

Sbírka:  2/2017 | Částka:  2/2017
20.1.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


2

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


     Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. října 2015 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení.

     Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

     Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 36 odst. 2 dne 1. února 2017.

     České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

(Smlouva není v digitální podobě)