SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob

Sbírka:  33/2019 | Částka:  21/2019
27.6.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


33

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. června 2017 byla v Hanoji podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob.

      Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 3. května 2019.

      Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 16 odst. 7 dne 2. července 2019.

      České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.