SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny o spolupráci v oblasti kultury

Sbírka:  4/2017 | Částka:  2/2017
20.1.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

4


SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 2016 bylo v Kyjevě podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny o spolupráci v oblasti kultury.

      Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu.

      České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.