SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. prosince 2019 o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Sbírka:  11/2020 | Částka:  4/2020
14.1.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


11

SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 23. prosince 2019
o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin
pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen
poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb
poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění
a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen
individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití


      Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 10. prosince 2019 byl schválen Cenový předpis 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenový předpis 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenový předpis 3/ /2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.

      Cenové předpisy byly publikovány ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 12 ze dne 20. prosince 2019 a nabyly účinnosti dne 1. ledna 2020.


Ministr zdravotnictví:

v z. Ing. Rögnerová v. r.
náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění