SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 15. ledna 2018 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)

Sbírka:  10/2018 | Částka:  6/2018
16.1.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


10

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 15. ledna 2018
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)
a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)


      Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/ /1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších záko- nů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo).

I.

      Souhrnné výsledky I. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018.

      V I. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 nebyl ve smyslu ustanovení § 76 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem

Počet zvolených senátorů
0

Počet volebních okrsků
179

Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
179

Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů
100 438

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
23 000

Procento volební účasti
22,90

Počet odevzdaných úředních obálek
22 992

Počet platných hlasů celkem
22 718
II.

      Souhrnné výsledky II. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 12. a 13. ledna 2018.
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem

Počet zvolených senátorů
1

Počet volebních okrsků
179

Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
179

Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů
99 263

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
58 989

Procento volební účasti
59,43

Počet odevzdaných úředních obálek
62 956

Počet platných hlasů celkem
45 190
      Ve II. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 12. a 13. ledna 2018 byl ve smyslu ustanovení § 76 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:


JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE

Volební obvod


Přihlášen politic. stranou,
číslo sídlo
Senátor
Věk Politická příslušnost
politic. hnutím nebo koalicí


39 Trutnov
Ing. Jan Sobotka
56   Bez politické příslušnosti
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍPředseda Státní volební komise:

Mgr. Metnar v. r.