SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 18. ledna 2016 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016

Sbírka:  14/2016 | Částka:  5/2016
19.1.2016

14

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 18. ledna 2016
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 16. ledna 2016


      Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016.

      Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 193/2015 Sb., č. 209/2015 Sb., č. 235/2015 Sb. a č. 259/2015 Sb. se dne 16. ledna 2016 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

      Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a)
celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
10
b)
celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:
1 862
c)
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
1 257
d)
celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:
70 v tom podle volebních stran:

      47   Komunistická strana Čech a Moravy
1

      80   Nezávislí kandidáti
0

      90   Sdružení nezávislých kandidátů -- místní sdružení celkem
69
e)
seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

      Seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

                     nevyskytlo se

      Seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

                     nevyskytlo se


Předseda Státní volební komise:

Chovanec v. r.