USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 4. dubna 2017

Sbírka:  124/2017 | Částka:  44/2017
20.4.2017
124

USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
ze dne 4. dubna 2017


      Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 1. března 2017 a vráceném prezidentem republiky dne 10. března 2017.


Hamáček v. r.