Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. srpna 2000 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Sbírka:  312/2000 | Částka:  87/2000
12.9.2000

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

312

VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 21. srpna 2000
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně


      Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání:

§ 1

      Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 21. prosince 1995 mezi Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu a Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR1) je včetně dodatků č. 1 ze dne 8. ledna 1997,2) č. 2 ze dne 6. května 1998,3) č. 3 ze dne 10. prosince 1998,4) č. 4 ze dne 8. února 1999,5) č. 5 ze dne 22. prosince 19996) a č. 6 ze dne 30. prosince 19997) závazná ode dne účinnosti této vyhlášky též pro zaměstnavatele uvedeného v příloze.

§ 2

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:


PhDr. Špidla v. r.

Příloha k vyhlášce č. 312/2000 Sb.


Leander 1946 spol. s r. o., Bulharská 5, 360 01 Karlovy Vary

––––––––––––––––––––
1)
Oznámeno v částce 12/1996 Sb.
2)
Oznámeno v částce 32/1997 Sb.
3)
Oznámeno v částce 49/1998 Sb.
4)
Oznámeno v částce 3/1999 Sb.
5)
Oznámeno v částce 19/1999 Sb.
6)
Oznámeno v částce 12/2000 Sb.
7)
Oznámeno v částce 12/2000 Sb.