VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2017 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie

Sbírka:  81/2017 | Částka:  29/2017
20.3.2017

81

VYHLÁŠKA
ze dne 14. března 2017
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie


      Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 26. dubna 2017 se k 300. výročí narození Marie Terezie vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen ˙dvousetkoruna˙).

      (2)  Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem ˙ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *˙.

§ 2

      (1)  Na lícní straně dvousetkoruny je zobrazena horní část říšského orla s korunou, jehož trup je překryt svislou obdélnou nápisovou deskou s hesly ˙ŠKOLSTVÍ˙, ˙DANĚ˙, ˙MĚNA˙, ˙ROBOTNÍ PATENT˙, ˙STÁTNÍ SPRÁVA˙, ˙MÍRY A VÁHY˙. Jednotlivá hesla jsou od sebe oddělena tečkou. Po obvodu mince je v opisu název státu ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙ a neúplný dvouřádkový perlovec. Na heraldicky pravém křídle orla je označení nominální hodnoty mince ˙200˙ a pod ním zkratka peněžní jednotky ˙Kč˙. Na heraldicky levém křídle orla je položen český lev. Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen ˙Č˙ a ˙M˙ je umístěna mezi heraldicky pravou spodní perutí a nápisovou deskou.

      (2)  Na rubové straně dvousetkoruny je ztvárněn portrét Marie Terezie. Po obvodu mince je text ˙MARIE TEREZIE˙, který je doplněn neúplným perlovcem. Uprostřed mincovního pole vlevo od portrétu je letopočet ˙1717˙ a vpravo od portrétu letopočet ˙2017˙. Iniciála autora mince Vojtěcha Dostála, DiS., která je tvořena obráceným písmenem ˙D˙, je umístěna nad letopočtem 2017.

      (3)  Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. dubna 2017.
Guvernér:


Ing. Rusnok v. r.Příloha k vyhlášce č. 81/2017 Sb.
Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie(lícní a rubová strana)
\raster="rg2" \raster="rg3"