VYHLÁŠKA ze dne 14. ledna 2016, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sbírka:  21/2016 | Částka:  8/2016
25.1.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

21

VYHLÁŠKA
ze dne 14. ledna 2016,
kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

Čl. I

      V § 1 odst. 2 větě první vyhlášky č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, se za slovo ˙Dlouhopolsko˙ vkládají slova ˙a Kněžičky˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r.