VYHLÁŠKA ze dne 14. ledna 2016, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  13/2016 | Částka:  5/2016
19.1.2016

Derogace

Novelizuje: 36/2007
13

VYHLÁŠKA
ze dne 14. ledna 2016,
kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy
a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb., (dále jen ˙zákon˙) k provedení § 5 odst. 4 písm. a) § 10 odst. 3 písm. a), b), e) až f) a § 51a odst. 3 zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/ /2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

      1.  V § 1 úvodní části ustanovení, § 2 odst. 1 písm. s), § 4 odst. 1, § 7 písm. b) bodě 1, § 11 odst. 3, § 18, § 24 odst. 2 písm. b), § 28 odst. 1 písm. h), § 28 odst. 2 písm. g), § 37 odst. 3 písm. c) bodě 2, § 42 odst. 1 písm. i), § 42 odst. 3 písm. f), § 43 písm. c), § 60, 62, příloze č. 2 odst. 5, příloze č. 3 úvodní části ustanovení, příloze č. 3 bodech 1, 2, příloze č. 7 odst. 2 písm. b) úvodní části ustanovení, příloze č. 9 odst. 3 písm. b) bodě 2, příloze č. 9 odst. 4 písm. b) bodě 2, příloze č. 9 odst. 5 písm. b) bodě 2 a v příloze č. 10 odst. 10 se slova ˙Evropských společenství˙ nahrazují slovy ˙Evropské unie˙.

      2.  V příloze č. 9 odst. 5 písm. c) bodě 2 se slova ˙v odstavci 4 písm. a), nebo v odstavci 5 písm. a),˙ zrušují.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.
Ministr:


Ing. Jurečka v. r.