Poslat článek emailem

*) povinné položky

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2018 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Sbírka:  333/2018 | Částka:  161/2018
28.12.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


333

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2018
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad


      Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

      Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a)
jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b)
osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.

Stravné

§ 2

      Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a)
82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)
124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)
195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

      Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a)
82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)
124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)
195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

      Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a)
33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b)
37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c)
33,60 Kč u motorové nafty.

§ 5

      Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.

§ 6

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Ministryně práce a sociálních věcí:


Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.