VYHLÁŠKA ze dne 2. listopadu 2017 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta

Sbírka:  377/2017 | Částka:  132/2017
14.11.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


377

VYHLÁŠKA
ze dne 2. listopadu 2017
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta


      Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 29. listopadu 2017 se k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen ˙dvousetkoruna˙).

      (2)  Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,25 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem ˙ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *˙.
§ 2

      (1)  Na lícní straně dvousetkoruny je vyobrazena klenba kaple sv. Václava. Název státu ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙200 Kč˙ se nachází v dolní části mincovního pole. Značka České mincovny tvořená písmeny ˙Č˙ a ˙M˙ je umístěna v horní části mincovního pole.

      (2)  Na rubové straně dvousetkoruny je v popředí ztvárněna socha sv. Václava a v pozadí stěna kaple sv. Václava osázená polodrahokamy. Po obvodu mince je v neuzavřeném opisu text ˙VYSVĚCENÍ KAPLE SV. VÁCLAVA V KATEDRÁLE SV. VÍTA˙. Při pravém okraji dvousetkoruny jsou ve dvou řádcích letopočty ˙1367˙ a ˙2017˙. Iniciály autora mince, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny kompozicí písmen ˙F˙ a ˙Z˙, jsou umístěny v dolní části mincovního pole.

      (3)  Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. listopadu 2017.
Guvernér:


Ing. Rusnok v. r.Příloha k vyhlášce č. 377/2017 Sb.
Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta


(lícní a rubová strana)\raster="rg2" \raster="rg3"