VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2017 o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

Sbírka:  331/2017 | Částka:  113/2017
11.10.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


331

VYHLÁŠKA
ze dne 2. října 2017
o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem,
které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 35c odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 295/2017 Sb.:

§ 1

      Další odrůdy ovocných druhů s úředně
uzna-ným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.
Ministr:


Ing. Jurečka v.
r.
Příloha k vyhlášce č. 331/2017 Sb.