VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2017 o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova

Sbírka:  169/2017 | Částka:  60/2017
13.6.2017

169

VYHLÁŠKA
ze dne 26. května 2017
o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova


      Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 28. června 2017 se ke 100. výročí bitvy u Zborova vydává pamětní stříbrná mince po 500 Kč (dále jen ˙pětisetkoruna˙).

      (2)  Pětisetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Pětisetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 25 g, její průměr 40 mm a síla 2,65 mm. Při ražbě pětisetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,50 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana pětisetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana pětisetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem ˙ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA*Ag 0.925 *25 g*˙.

§ 2

      (1)  Na lícní straně pětisetkoruny je pomocí zemských znaků budoucího Československa symbolicky vyjádřen boj proti rakousko-uherské monarchii reprezentované rakouským císařským heraldicky stylizovaným orlem. Po obvodu pětisetkoruny je v opisu text ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙500 Kč˙. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen ˙Č˙ a ˙M˙, je umístěna při pravém horním okraji mince.

      (2)  Na rubové straně pětisetkoruny je zobrazen výjev z bitevního pole. V neuzavřeném opisu při horním okraji mince je text ˙BITVA U ZBOROVA˙ a při spodním okraji letopočty ˙1917 -- 2017˙. Vpravo od letopočtu 2017 je umístěna značka autora mince Asamata Baltaeva, DiS.

      (3)  Vyobrazení pětisetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. června 2017.
Guvernér:


v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.


viceguvernérPříloha k vyhlášce č. 169/2017 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova


(lícní a rubová strana)


\raster="rg2" \raster="rg3"