VYHLÁŠKA ze dne 27. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  403/2017 | Částka:  143/2017
4.12.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


403

VYHLÁŠKA
ze dne 27. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území
s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků,
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:

Čl. I

      Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb. a vyhlášky č. 432/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V níže uvedených položkách katastrálních území průměrná základní cena v Kč/m2 zní:
      2.  V řádku katastrální území Dolní Kamenice u Staňkova se slova ˙Dolní Kamenice u Staňkova˙ nahrazují slovy ˙Dolní Kamenice u Holýšova˙.

      3.  Za řádek katastrální území ˙Horky u Srní˙ se vkládá nový
řádek:

      4.  Řádek katastrální území Radonice u Hradiště se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ministr:


Ing. Jurečka v. r.