VYHLÁŠKA ze dne 28. ledna 2020 o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky

Sbírka:  36/2020 | Částka:  16/2020
13.2.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


36

VYHLÁŠKA
ze dne 28. ledna 2020
o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy
a vzniku Ústavního soudu Československé republiky


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 26. února 2020 se ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky vydává pamětní stříbrná mince po 500 Kč (dále jen ˙pětisetkoruna˙).

      (2)  Pětisetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Pětisetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 25 g, její průměr 40 mm a síla 2,75 mm. Při ražbě pětisetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,50 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana pětisetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana pětisetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem ˙ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 25 g *˙.

§ 2

      (1)  Na lícní straně pětisetkoruny je motiv části originální knižní vazby československé ústavy z roku 1920 s dominujícím středním státním znakem. V horní části mince je umístěn text ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙, pod kterým se nachází označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙500 Kč˙. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen ˙Č˙ a ˙M˙, je umístěna při pravém okraji mince.

      (2)  Na rubové straně pětisetkoruny je ztvárněn opakující se částečný motiv originální knižní vazby československé ústavy z roku 1920, do kterého je v horní části mince zakomponován malý státní znak a ve spodní části mince vstupní portál budovy Ústavního soudu v Brně. Uprostřed mince jsou ve čtyřech řádcích texty ˙ČESKOSLOVENSKÁ ÚSTAVA˙, ˙ÚSTAVNÍ SOUD˙ a ˙1920˙2020˙. Vpravo od vstupního portálu jsou umístěny iniciály autora mince akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny písmeny ˙F˙ a ˙Z˙.

      (3)  Vyobrazení pětisetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. února 2020.
Guvernér:


Ing. Rusnok v. r.Příloha k vyhlášce č. 36/2020 Sb.
Vyobrazení pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky


(lícní a rubová strana)\raster="rg2" \raster="rg3"