VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2011 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012

Sbírka:  379/2011 | Částka:  133/2011
9.12.2011

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

379

VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2011
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012


      Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

      Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2012 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

      Vyhláška č. 350/2010 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011, se zrušuje.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Ministr:


Ing. Kalousek v. r.

Příloha k vyhlášce č. 379/2011
Sb.