VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence

Sbírka:  404/2017 | Částka:  143/2017
4.12.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


404

VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence
nákladů a výnosů držitele poštovní licence


      Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 212/2013 Sb. a zákona č. 319/2015 Sb., k provedení § 33a odst. 2:

Čl. I

      Vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, se mění takto:

      1.  § 4 včetně nadpisu zní:

˙§ 4

Přiměřený zisk

      Přiměřený zisk držitele poštovní licence se stanoví ve výši 6,36 % z ekonomicky oprávněných nákladů přiřazených základním poštovním službám a službám spojeným s přístupem k poštovní infrastruktuře.˙.
      2.  Příloha zní:
˙Příloha k vyhlášce č. 465/2012 Sb.

Výkazy -- výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů


Čl. II

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Předseda Rady:


Ing. Mgr. Novák v. r.