VYHLÁŠKA ze dne 29. října 2019 o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Sbírka:  288/2019 | Částka:  122/2019
8.11.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


288

VYHLÁŠKA
ze dne 29. října 2019
o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/2006 Sb., podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., a podle § 90 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška Okresního národního výboru ve Vyš-kově ze dne 8. listopadu 1990, kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory Větrníky, Šévy, Malhotky, Hašky, Člupy, Visengruty, Mrazový klín, Mechovkový útes, Hřebenatkový útes, Ve žlebcách, Bohdaliská lípa a Pustiměřská lípa, se mění takto:

      1.  V čl. 1 bodě 1 se slova ˙Větrníky,˙ a ˙Malhotky,˙ zrušují.

      2.  V čl. 1 bodě 2 se písmena a) a c) zrušují.

Čl. II

      Vyhláška Okresního úřadu v Pelhřimově ze dne 27. února 1992 o chráněných přírodních výtvorech se mění takto:

      1.  V článku 1 se položka 9. ˙Jankovský potok ˙ přirozeně meandrující tok Jankovského potoka provázený více či méně přirozenými společenstvy luční a rašelinné vegetace. Význačná lokalita kriticky ohroženého živočišného druhu. Je významná i z vodohospodářského hlediska. Pramení na evropském rozvodí. Katastrální území Vyskytná, Mysletín, Zachotín, Jankov, Mladé Bříště a Staré Bříště.˙ zrušuje.

      2.  Článek 2 se zrušuje.

      3.  V příloze č. 2 se položka 9. ˙Jankovský potok˙ zrušuje.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

      Zrušují se:

  1.  Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne 26. července 1951 č. 99.260/51-IV/5, kterým se zřizuje Státní přírodní reservace ˙Větrník˙.

  2.  Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne 14. srpna 1951 č. 100.585/51-IV/5, kterým se zřizuje Státní přírodní reservace ˙Komorní hůrka˙.

  3.  Výnos Ministerstva kultury ze dne 4. července 1956 č. j. 17.510/55 o zřízení Státní přírodní rezervace ˙Chejlava˙.

  4.  Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 29. října 1969 č. j. 10.752/69- -II/2, kterým se zřizuje Státní přírodní rezervace ˙Skučák˙.

  5.  Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 20. listopadu 1969 č. j. 3.909/ /69-II/2, kterým se zřizuje Státní přírodní rezervace ˙Hněvošický háj˙.

  6.  Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 29. prosince 1973 č. j. 16.435/ /73 o zřízení Státní přírodní rezervace ˙Nad Dolským mlýnem˙, kat. území Růžová, osada Kamenická stráň, okres Děčín, kraj Severočeský.

  7.  Vyhláška Okresního úřadu v Hodoníně ze dne 31. ledna 1992 o zřízení Chráněného přírodního výtvoru ˙Váté písky˙.

Čl. IV

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r.