VYHLÁŠKA ze dne 7. května 2019 o vydání zlaté mince ˙Hrad Veveří˙ po 5 000 Kč

Sbírka:  127/2019 | Částka:  53/2019
16.5.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


127

 

VYHLÁŠKA

ze dne 7. května 2019

o vydání zlaté mince ˙Hrad Veveří˙ po 5 000 Kč

 

 

 

 

 

 

      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

 

§ 1

 

      (1)  Dnem 28. května 2019 se v rámci cyklu ˙Hrady˙ vydává zlatá mince ˙Hrad Veveří˙ po 5 000 Kč (dále jen ˙mince˙).

 

      (2)  Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

 

      (3)  Mince se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 2 mm. Při ražbě mince je přípustná odchylka v ryzosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,062 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

 

§ 2

 

      (1)  Na lícní straně mince je ztvárněno hradní nádvoří průhledem přes dveřní portál. V pravé části portálu jsou zakomponována stylizovaná heraldická zvířata z velkého státního znaku, a to český lev, moravská orlice a slezská orlice. Při pravém okraji mince je název cyklu ˙HRADY˙. Nad portálem je umístěna kamenná deska ve středu s reliéfním znakem Zikmunda z Tiefenbachu a po stranách s erby Bohunky z Žerotína a Kateřiny Meziříčské z Lomnice. V levé části mincovního pole se nachází text ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙, vedle kterého je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙5 000 Kč˙. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen ˙Č˙ a ˙M˙, je umístěna ve spodní části mincovního pole.

 

      (2)  Na rubové straně mince je vyobrazeno hradní jádro z podhledu. Při horním okraji mince je text ˙HRAD VEVEŘÍ˙. Ročník ražby ˙2019˙ je umístěn pod mostním obloukem. Značka autora mince Asamata Baltaeva, DiS., se nachází za textem ˙HRAD VEVEŘÍ˙.

 

      (3)  Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

 

§ 3

 

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. května 2019.

 

 

 

 

Guvernér:

 

 

Ing. Rusnok v. r.

 

 

 

Příloha k vyhlášce č. 127/2019 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyobrazení zlaté mince ˙Hrad Veveří˙ po 5 000 Kč

 

 

(lícní a rubová strana)


\raster="rg2"\raster="rg3"