VYHLÁŠKA ze dne 7. února 2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  25/2018 | Částka:  14/2018
19.2.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


25

VYHLÁŠKA
ze dne 7. února 2018,
kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb.,
k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), k provedení § 13 odst. 11:

Čl. I

      V § 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb., odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a)
v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b)
v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.
Ministr:


Ing. Milek v. r.