VYHLÁŠKA ze dne 9. ledna 2020, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty

Sbírka:  10/2020 | Částka:  4/2020
14.1.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


10

VYHLÁŠKA
ze dne 9. ledna 2020,
kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy
spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace
a rozvoje železniční dopravní cesty


      Ministerstvo dopravy stanoví podle § 38b zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 293/2004 Sb.:

§ 1

      Vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty, se zrušuje.

§ 2

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2020.
Ministr:


JUDr. Kremlík v. r.