ZÁKON ze dne 21. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  34/2020 | Částka:  16/2020
13.2.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


34

ZÁKON
ze dne 21. ledna 2020,
kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      V § 18 odst. 8 větě druhé zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 298/2015 Sb., se slovo ˙předseda˙ nahrazuje slovem ˙člen˙.

Čl. II

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.


Zeman v. r.


Babiš v. r.