Zákon ze dne 29. června 2000 o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Sbírka:  245/2000 | Částka:  73/2000
9.8.2000

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

245

ZÁKON
ze dne 29. června 2000
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Státní svátky

      Dny 1. leden -- Den obnovy samostatného českého státu, 8. květen -- Den osvobození, 5. červenec -- Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. červenec -- Den upálení mistra Jana Husa, 28. září -- Den české státnosti, 28. říjen -- Den vzniku samostatného československého státu a 17. listopad -- Den boje za svobodu a demokracii se prohlašují za státní svátky České republiky (dále jen ,,státní svátek").

§ 2

Ostatní svátky

      Ostatními svátky jsou 1. leden -- Nový rok, Veli-konoční pondělí, 1. květen -- Svátek práce, 24. prosinec -- Štědrý den, 25. prosinec -- 1. svátek vánoční a 26. prosinec -- 2. svátek vánoční (dále jen ,,ostatní svátek").

§ 3

Dny pracovního klidu

      Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.

§ 4

Významné dny

      (1)  Významnými dny České republiky jsou 12. březen a 5. květen (dále jen ,,významný den").

      (2) Významné dny jsou dny pracovními.
§ 5

Zrušovací ustanovení

      Zrušují se:

1. Zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění zákona č. 65/1965 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.

2. Zákon č. 56/1975 Sb., kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.

3. Zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 141/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.

4. Zákon č. 167/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zákon č. 204/1990 Sb., o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky.

6. Zákon č. 218/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.


Havel v. r.


Zeman v. r.