Vyhláška ze dne 30.7.1964 o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání

12.8.1964 | Sbírka:  164/1964 Sb. | Částka:  69/1964ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
164/1964 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
z 30. července 1964
o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání
Ministr financí vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K oslavám 20. výročí Slovenského národního povstání pořádaným v roce 1964 se vydávají pamětní stříbrné desetikoruny.
(2) Pamětní stříbrné desetikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha desetikoruny je 12 g. Při ražbě je dovolená úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistotě stříbra 5/1000. Průměr desetikoruny je 30 mm a její hrana je hladká s nápisem "SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE", jenž je proveden vlisem.
(3) Na líci pamětní stříbrné desetikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, pod ním zkratka jména autora Adolfa Havelky "A. H." a okolo něho v půlkruhu nápis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".
Na rubu jsou znázorněny tři ruce se symboly průmyslu, zemědělství a pracující inteligence - ozubeného kola, obilného klasu a logaritmického pravítka s kružítkem, doplněnými lipovou ratolestí se stuhou. Vpravo nahoře je označení hodnoty mince "10", vlevo dole na stuze letopočet "1944-1964", vpravo dole rovněž na stuze zkratka Slovenského národního povstání "SNP" a pod ní jméno autora "KOLÁŘSKÝ".
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Dvořák v.r.