Nařízení ze dne 3.8.1954 o pamětních mincích

21.8.1954 | Sbírka:  35/1954 Sb. | Částka:  22/1954ASPI
35/1954 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. srpna 1954 o pamětních mincích.
Změna: 130/1989 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
(1) Na paměť událostí celostátního významu mohou být raženy pamětní mince.
(2) Pamětní mince se razí v hodnotách, ve kterých se podle platných předpisů vydávají bankovky.
§ 2
O vydání pamětních mincí rozhodne v každém jednotlivém případě vláda, která při tom stanoví také hodnotu, složení mincovního kovu, hrubou váhu kusu a počet kusů, který má být ražen.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Široký v. r.
Ďuriš v. r.