Vyhláška ze dne 10.7.1969 o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně

21.7.1969 | Sbírka:  83/1969 Sb. | Částka:  29/1969ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
83/1969 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí Československé socialistické republiky
ze dne 10. července 1969
o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně
Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954, o pamětních mincích:
§ 1
K 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně se vydávají stříbrné pamětní pětadvacetikoruny.
§ 2
(1) Pamětní stříbrné pětadvacetikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pětadvacetikoruny je 16 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr pětadvacetikoruny je 34 mm, její hrana je hladká s nápisem FYSIOLOG + FILOSOF + BUDITEL + BÁSNÍK, který je proveden vlisem.
(2) Na líci pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je státní znak Československé socialistické republiky a ve dvou neuzavřených kruzích opis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty "25" je pod státním znakem dole. Autorem návrhu je Jiří Dostál; zkratka jeho jména "JD" je umístěna pod označením hodnoty.
(3) Na rubu pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je pravý profil Jana Evangelisty Purkyně a v pravé horní části při okraji letopočty 1869 - 1969. V záhlaví portrétu vlevo je svisle umístěno jméno JAN, pod portrétem ve vodorovném řádku jméno EVANGELISTA a při pravém dolním okraji v opise příjmení PURKYNĚ. V levé dolní části je symbol lékařství v podobě Aesculapovy hole ovinuté hadem. Autorem návrhu je akademický sochař Jiří Harcuba; zkratka jeho jména "H" je umístěna vedle symbolu vlevo.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
v z. Gajdošík v.r.
Příl. 1
Vyobrazení mince