Výnos ze dne 28.9.1975, kterou se určují technická zařízení na plavidlech a v přístavech, která slouží přímému zabezpečení provozu vodní dopravy, a stanoví způsob výkonu dozoru nad těmito určenými technickými zařízeními

10.11.1975 | Sbírka:  15 000/75-25 | Částka:  27/1975ASPI

Vztahy

Nadřazené: 26/1964 Sb.
Pasivní derogace: 114/1995 Sb.