Výnos ze dne 29.10.1975 o odvětvovém zatřiďování organizací

28.12.1975 | Sbírka:  18 685/1975 | Částka:  38/1975ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.