Výnos ze dne 28.12.1977 o posuzování hospodářského zabezpečení poskytovaného studujícím při cyklickém studiu na středních školách pro pracující u daně ze mzdy

29.1.1978 | Sbírka:  VI/1-27 067/77 | Částka:  1/1978ASPI

Vztahy

Nadřazené: 76/1952 Sb.
Pasivní derogace: 586/1992 Sb., 286/1992 Sb.