Vyhláška ze dne 3.2.1984 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí narození Mateje Bela

28.2.1984 | Sbírka:  16/1984 Sb. | Částka:  3/1984ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1963 Sb., 35/1954 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
16/1984 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 3. února 1984
o vydání stříbrných pamětních stokorun k 300. výročí narození Mateje Bela
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 300. výročí narození Mateje Bela se vydávají stříbrné pamětní stokoruny ( dále jen " stokoruny ").
(2) Stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 9 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 29 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky a pod ním ve dvou řádcích je označení hodnoty " 100 Kčs ". V opise do kruhu zleva je název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".
(2) Na rubu stokoruny je postava Mateje Bela sedícího v dobovém křesle. Jeho jméno "MATEJ BEL" je uvedeno v opise vlevo, letopočty " 1684, 1984" ve dvou řádcích vpravo.
(3) Autorem návrhu stokoruny je národní umělec Ján Kulich; iniciály jeho jména JK jsou umístěny pod portrétem uprostřed dole.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince