Vyhláška ze dne 23.8.1990 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. konání závodu Velká pardubická

29.8.1990 | Sbírka:  358/1990 Sb. | Částka:  57/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 130/1989 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
358/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 23. srpna 1990
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. konání závodu Velká pardubická.
Státní banka československá podle § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Sb. o Státní bance československé, vyhlašuje:
§ 1
(1) U příležitosti 100. konání závodu Velká pardubická se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruny").
(2) Stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra; 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 13 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 31 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je ve střední části vlevo státní znak České a Slovenské Federativní Republiky, vpravo od něj je ve dvou řádcích označení hodnoty "100 Kčs". Název státu "ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA" je v neuzavřeném opisu při okraji mince.
(2) Na rubu stokoruny jsou vyobrazeni dva koně ve skoku. Pod nimi vlevo je ve třech řádcích text "1990 100. VELKÁ PARDUBICKÁ". Autorem návrhu stokoruny je akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Iniciály jejího jména "JTS" jsou umístěny vpravo při okraji mince nad kopytem koně.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 1990.
Předseda Státní banky československé:
v z. Ing. Valach v. r.