Vyhláška ze dne 3.10.1990 o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1990

11.10.1990 | Sbírka:  410/1990 Sb. | Částka:  70/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 130/1989 Sb.
Pasivní derogace: 110/1993 Sb.
410/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 3. října 1990
o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1990
Státní banka československá vyhlašuje podle § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé:
§ 1
Dnem 23. října 1990 se vydávají do oběhu mince po 10 Kčs s letopočtem 1990 (dále jen "desetikoruny").
§ 2
(1) Desetikoruny se razí ze slitiny obsahující 92 dílů mědi, 6 dílů hliníku a 2 díly niklu. Hmotnost desetikoruny je 8 g, její průměr je 24,5 mm. Na její hraně se střídají hladká a vroubkovaná pole.
(2) Při ražbě desetikorun je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 20/1000, v obsahu hliníku a niklu 10/1000.
(3) Na líci desetikoruny je vpravo státní znak České a Slovenské Federativní Republiky a nad ním zkratka názvu "ČSFR". Od státního znaku vlevo je označení hodnoty číslem "10". Pod označením hodnoty a státním znakem je v jednom řádku zkratka "Kčs" a letopočet "1990". Autorkou návrhu lícní strany mince je akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Iniciály jejího jména "JTS" jsou umístěny pod letopočtem.
(4) Na rubu desetikoruny je portrét Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho jméno "T. G. Masaryk" je v opisu vpravo, letopočty "1850 - 1937" v opisu vlevo. Autorem návrhu rubové strany je Miroslav Ronai, iniciály jeho jména "MR" jsou pod portrétem.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda Státní banky československé:
Ing. Tošovský v. r.