Redakční sdělení ze dne 25.3.1990 o opravě chyb

25.3.1992 | Sbírka:  RS07/92 | Částka:  28/1992ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 15/1992 Sb., 582/1991 Sb., 60/1964 Sb.
RS07/92
REDAKČNÍ SDĚLENÍ
o opravě chyb
1. v zákonu České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v českém i slovenském vydání
2. ve vyhlášce federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 15/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů, v českém i slovenském vydání
1. § 8 odst. 1 má správně znít:
" (1) Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů ve věcech sociálního zabezpečení a sociální péče při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách; za tím účelem zřizují posudkové komise, které posuzují
a) invaliditu nebo částečnou invaliditu,
b) bezmocnost,
c) dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte,
d) zda je dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči nebo mimořádnou péči zvlášť náročnou,
e) zda si občan může zvýšit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu životní úroveň vlastní prací,
f) zda občan v krátké době po uplynutí podpůrčí doby pravděpodobně nabude opět pracovní schopnost, a to i k jinému zaměstnání,
g) zda jde o občana se změněnou pracovní schopností, popřípadě o občana se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením,
h) zda jde o občana těžce zdravotně postiženého a druh a stupeň tohoto postižení pro účely přiznání mimořádných výhod, příspěvku na úpravu bytu nebo bytu v rodinném domku, úhradu bezbariérového bytu nebo garáže, koupi, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla a příspěvku na individuální dopravu."
v § 32 mají slova "[§ 65 odst. 4 písm. b), c), d) a e)]" správně znít "[§ 6 odst. 4 písm. b), c), d) a e)]".
2. V čl. I bodu 1 v § 1 odst. 1 mají slova "správci obytných domů" správně znít "správci domů".
Redakce