Opatření ze dne 18.4.1994, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů bank a poboček zahraničních bank předkládaných České národní bance

10.6.1994 | Sbírka:  2/1994 (CBN) | Částka:  38/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 24/1993 (CBN)
Pasivní derogace: 2/1995 (CBN)