Opatření ze dne 6.8.1993, kterým se stanoví metodika k sestavování automatizovaně předkládaných výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance v roce 1993

3.9.1993 | Sbírka:  24/1993 (CBN) | Částka:  56/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Pasivní derogace: 2/1994 (CBN)